נורית צרפתי מפגש סופר – מאייר

במפגש "איור-סיפור" התלמידים מוזמנים להיכנס לסטודיו ולראות את עולמה של המאיירת.
בעזרת "שחקנים" מהקהל נביים תמונות מתוך סיפור כמו בתיאטרון ונאייר את הסצנה.
דרך חוויית “איור-סיפור” מתקרבים הילדים, הקטנים וגם הגדולים, אל היצירה הספרותית ולומדים לאהוב ספרים ואיורים. המפגש מעודד את התלמידים לפתח את הדמיון והיצירה העצמית. וכל זאת ב”סטודיו של הכיתה”.
במהלך האיור התלמידים יוסיפו רעיונות. יידונו על יצירת האיור בספר, על סגנון העבודה, על תהליך קבלת ההחלטות ובחירת הנושא: מה לאייר, מה להדגיש ואיך להעצים את הסיפור. כך ייחשפו התלמידים בפני ארגז הכלים של המאיירת.

לאחר המפגש ישנה אפשרות לקיים סדנא שבה התלמידים יתנסו ביצירה.
בסדנא נמחיש את משמעותם של מושגים כמו: שמחה, בדידות, עצבות, כעס, פחד והתרוממות הרוח.
כל תלמיד מוזמן לכתוב ולאייר סיפור שעובר מדור לדור בזיכרון המשפחתי שלו.