אמונה אלון

 בעקבות ספרה החדש, ולכבוד שבועות, חג ספר הספרים,

תספר הסופרת אמונה אלון על דחף היצירה הטבוע בעולם.

למה כותבים, למה מפרסמים, למה קוראים?

מדוע, לפי מדרשי חז"ל, מוכרח בורא העולם "להוציא לאור" את עולמו ואת תורתו?

ומה מניע את כתיבתו הבלתי פוסקת של הסופר הנודע יואל בלום, גיבור הרומן הרביעי של אלון?